COMFORT S.A. to nowoczesna firma założona w 1990 r., oferująca produkty na wysokim, europejskim poziomie i notująca bardzo dobre wyniki. Należy do czołowych polskich producentów prefabrykatów żelbetowych. Posiada zakłady produkcyjne
w Rakowicach Małych na Dolnym Śląsku oraz w Toruniu. Od roku 2017  Comfort S.A. należy do niemieckiej Grupy Goldbeck.

 

Obejrzyj filmik o nas: https://youtu.be/8JDUna3j3cQ

 

Przedsiębiorstwo dynamicznie zwiększa ilość realizowanych projektów. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych ambitną pracą w dużym międzynarodowym przedsiębiorstwie do składania swoich aplikacji na poszczególne stanowiska pracy w Rakowicach Małych: 

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA – MISTRZ PRODUKCJI (nr ref. PR/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/mistrz-produkcji/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

-          nadzór nad prawidłowością wykonania elementów prefabrykowanych zgodnie z dokumentacją techniczną,

-          odbiór jakościowy wykonanych elementów,

-          egzekwowanie wykonania zadań od podległych pracowników,

-          prowadzenie sprawozdawczości dziennej.

 

Od kandydatów oczekujemy:

-          wykształcenia wyższego - kierunek budownictwo,

-          umiejętności kierowania zespołem ludzi,

-          doskonałej organizacji pracy,

-          samodzielności w realizacji powierzonych zadań,

-          motywacji i zaangażowania w pracę,

-          odpowiedzialności i rzetelności.

 

____________________________________________

 

TECHNOLOG BETONU (nr ref. TB/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/technolog-betonu-2/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

-          stała kontrola jakości surowców, materiałów i półfabrykatów zgodnie  z  wymaganymi normami,

-          opracowywanie i uaktualnianie składu mieszanek betonów (recept),

-          systematyczna kontrola jakości betonu oraz dokumentowanie kontroli,

-          nadzór nad bieżącymi badaniami laboratoryjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych receptur,

-          kontrola przestrzegania ustalonych recept przy produkcji betonów i przestrzeganie cykli technologicznych;

-          nadzór nad pracownikami wydziału laboratorium i betonowni,

-          współpraca z innymi wydziałami przedsiębiorstwa.

 

Od kandydatów oczekujemy:

-          wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo lub chemia budowlana lub pokrewne,

-          umiejętności zarządzania podległymi pracownikami,

-          wiedzy w zakresie technologii betonu,

-          otwartości na nowinki i chęci zdobywania wiedzy w zakresie swoich obowiązków zawodowych,

-          doskonałej organizacji pracy,

-          motywacji i zaangażowania w pracę,

-          odpowiedzialności i rzetelności,

-          mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji betonu.

 

____________________________________________

 

SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI (nr ref. SPP/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-przygotowania-produkcji-inz-budownictwa/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

-          analizowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej (sprawdzanie i korygowanie, uzgadnianie zmian);

-          sporządzanie dziennych harmonogramów produkcji;

-          przygotowywanie planów zakupowych niezbędnych materiałów i akcesoriów do produkcji elementów;

-          monitoring realizacji dziennych planów produkcji z uwzględnieniem wprowadzanych zmian;

-          rozliczanie zużytych materiałów;

-          ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zleceń.

 

Od kandydatów oczekujemy:

-          wykształcenia wyższego o profilu budowlanym (wymóg konieczny);

-          biegłej znajomości odczytywania dokumentacji technicznej (projekty, rysunki warsztatowe);

-          bardzo dobrej organizacji pracy;

-          umiejętności pracy pod presją czasu;

-          motywacji i zaangażowania w pracę;

-          skrupulatności, rzetelności i odpowiedzialności.

 

____________________________________________

 

ASYSTENT PROJEKTANTA (nr ref. APR/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/asystent-projektanta-3/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

- analiza statyczna,

- przygotowywanie wytycznych i rysowanie elementów zespolonych i płaszczyznowych (ściany jedno-

  dwu- i trójwarstwowe, stropy typu TT i filigran) a także prętowych jak słupy, belki i elementy   sprężone.

 

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenia wyższego - kierunek budownictwo (wymóg konieczny),

- doświadczenia zawodowego w projektowaniu elementów konstrukcyjnych żelbetowych,

- mile widziana znajomość programów: : ALLPLAN, FRILO, ROBOT, ABC Płyta, RM-WIN

- mile widziane przedłożenie zaświadczenie o odbytych szkoleniach w zakresie obsługi ww. programów

- doskonałej organizacji pracy,

- odpowiedzialności i rzetelności.

 

____________________________________________

 

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH (nr ref. K/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-personalnych-2/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

-          prowadzenie administracji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych (m.in.: ewidencja absencji, ewidencja czasu pracy, przygotowywanie umów
o pracę i świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie kart zasiłkowych),

-          obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

-          rozliczanie umów cywilnoprawnych,

-          przygotowywanie raportów kadrowo-płacowych,

-          sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, inne niezbędne),

-          pomoc w realizacji zadań wynikających z ZFŚS,

-          obsługa systemu Płatnik oraz systemu kadrowo-płacowego.

 

____________________________________________

 

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI, MISTRZ LOGISTYKI (nr ref. L/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-logistyki-mistrz-logistyki/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

-          nadzór nad właściwym składowaniem wyrobów na placu magazynowym i prowadzenie kontroli składowania,

-          nadzorowanie harmonogramu wysyłki prefabrykatów wg ustalonych ilości i terminów,

-          nadzór nad załadunkiem wyrobów na środki transportu, właściwym ich ułożeniem oraz  wystawianie  dowodów WZ,

-          prowadzenie ewidencji wykonanych usług transportowych, wydawanych wyrobów i innych elementów służących do załadunków,

-          wprowadzanie danych do systemu komputerowego oraz wystawianie faktur,

-          raportowanie,

-          współpraca z innymi wydziałami przedsiębiorstwa.

 

____________________________________________

 

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW (nr ref. SZ/03/2018)

szczegółowe informacje: http://comfortsa.pl/praca/specjalista-ds-zakupow/

 

Główne zadania na stanowisku pracy:

-          przygotowywanie  ofert od dostawców polskich i zagranicznych oraz szczegółowa ich analiza,

-          negocjacje cen i warunków dostaw,

-          utrzymywanie kontaktów z dostawcami oraz pozyskiwanie nowych,

-          kontrolowanie terminowości dostaw,

-          prowadzenie rejestru zamówień, reklamacji, otrzymywanych atestów,

-          prowadzenie analizy cen w celu obniżenia kosztów materiałowych,

-          dysponowanie materiałami zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zatrudnionym osobom zapewniamy:

-          stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

-          atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + premie + świadczenia socjalne),   

-          nietuzinkowe doświadczenie w dużym zakładzie produkcyjnym z dziedziny prefabrykacji betonowej,

-          uczestnictwo w realizacji nieprzeciętnych projektów,

-          możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

-          wsparcie w codziennych zadaniach Kierownika Działu,

-          spotkania i wyjazdy integracyjne.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, LM) z zaznaczonym nr referencyjnym na adres e-mail: rekrutacja@comfortsa.pl

www.comfortsa.pl