Karkonoskie Centrum Gospodarki odpadami Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 6, Bukowiec, 58-533 Mysłakowice

 

 

zatrudni

Specjalistę ds. obsługi wagi i BDO

 

 

W swojej pracy odpowiadać będziesz za:

·     Prowadzenie rejestracji odpadów dostarczanych i wywożonych ze składowiska w bazie BDO (internetowa baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) wraz z dokonywaniem zmian i aktualizacji.

·     Nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzanych danych do systemu wagowego oraz rejestru BDO.

·     Tworzenie raportów dotyczących przyjętych i wydanych odpadów na podstawie danych z modułu wagowego.

·     Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO.

·     Weryfikacje danych wprowadzonych do BDO przez odbiorców odpadów.

·     Wydawanie kwitów wagowych.

·     Kierowanie zważonych samochodów do miejsca ich wyładunku, w zależności od rodzaju wywożonych odpadów na teren zakładu.

·     Zgłaszanie do przełożonego wszelkich zauważonych nieprawidłowości działania jak i zawartych danych w systemie BDO.

 

Oczekujemy od Ciebie:

·     Wykształcenie minimum średnie.

·     Znajomość pakietu MS Office.

·     Systematyczność, skrupulatność, umiejętności pracy z cyframi, danymi.

·     Nastawienie na współprace z innymi.

·     Gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.

 

Pracując z nami możesz liczyć na:

•    Umowę o prace na cały etat.

·  Atrakcyjne świadczenia z Funduszu Socjalnego ( świadczenie na świętą Wielkanoc i Boże Narodzenie, upominki dla dzieci mikołajkowe, dopłaty do wypoczynku dzieci: kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły).

 

Oferty prosimy składać w terminie do 15.05.2020 r do godz. 12.00 w siedzibie Spółki pod adresem Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice lub listownie na ten sam adres decyduje data i godzina wpływu.